Nytt -juni 2020

Informationsbrevet för juni finns nu att läsa på papper och på skärm.

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/information-fran-jm/nyhetsbrev (endast medlemmar)

-------------------------------------

Du kan läsa om årsstämman den 16/6 kl.18.00 i Möllan

Via länken nedan läser du Brf Årsredovisningen 2019. Önskar någon läsa Årsredovisningen i pappersform finns exemplar att hämta. Kontakta styrelsen

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/foreningen/arsredovisning (endast medlemmar)

Styrelsen vill påminna om att följa de allmänna råd som föreligger för att förhindra riskspridning av Corona-viruset

------------------------------------

Har du frågor till styrelsen?
Kontakta oss på webbplatsen: https://panorama.smartbrf.se/kontakta-oss

Om du hellre vill skriva till oss med papper och penna går det bra. Styrelsens postfack finns i 23:ans trapphus. Styrelserummet i 23:an är "öppet" måndagar udda veckor kl.18.30-19.00.

Nästa styrelsemöte: Onsdag den 6 juli 2020