Nytt - mars 2021

Informationsbrevet för mars finns nu att läsa på papper och på skärm.

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/information-fran-jm/nyhetsbrev (endast medlemmar)

Eventuella motioner till Årsstämman lämnas till styrelsen senast den 31 mars.

Har du frågor till styrelsen?
Kontakta oss på webbplatsen: https://panorama.smartbrf.se/kontakta-oss

Om du hellre vill skriva till oss med papper och penna går det bra. Styrelsens postfack finns i 23:ans trapphus. Styrelserummet i 23:an är "öppet" måndagar udda veckor kl.18.30-19.00. Välkomna!

Nästa styrelsemöte: Tisdag den 6:e april 2021