Nytt- Föreningsstämman 2020

Brf Panorama har nu haft sin 4:e föreningsstämma. Årets stämma hölls den 16 juni i Möllan.

Protokollet från stämman finns att läsa här på vår hemsida.

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/foreningen/foreningsstamma (endast för medlemmar)

På hemsidan finns också alla informationsbrev och annan information som gäller för Brf Panorama

Protokollet finns även att läsa på SBC-portalen www.sbc.se

Nästa styrelsemöte är den 6 juli 2020

/styrelsen