Nytt- september 2022

Informationsbrevet för september 2022 finns nu att läsa på papper och på skärm.

Informationen om föreningens ekonomi hösten 2022 finns också. (har också delats ut i respektive postfack)

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/information-fran-jm/nyhetsbrev (endast medlemmar)

Nu i september finns senaste nytt från Störtfjällets samfällighetsförening.

https://panorama.smartbrf.se/stoertfjaellets-samfa... (endast medlemmar)

Kontakt med styrelsen kan ske på flera sätt: Via hemsidan, styrelsens postfack i port 23, samt i styrelserummet måndagar udda veckor kl.18.30-19.00.

Nästa styrelsemöte: onsdag 4 oktober 2022

Boka redan nu in höstens städdag den 1 oktober mellan kl.11-13.

/Styrelsen