Nytt - april 2021

Informationsbrevet för april finns nu att läsa på papper och på skärm.

https://panorama.smartbrf.se/medlemmar/information-fran-jm/nyhetsbrev (endast medlemmar)

Brf Panoramas Årsstämma planeras att hållas i Möllan tisdagen den 18 maj kl.18.00
Separat kallelse kommer att delas ut i postfacken

Har du frågor till styrelsen?
Kontakta oss på webbplatsen: https://panorama.smartbrf.se/kontakta-oss

Om du hellre vill skriva till oss med papper och penna går det bra. Styrelsens postfack finns i 23:ans trapphus. Styrelserummet i 23:an är "öppet" måndagar udda veckor kl.18.30-19.00. Välkomna!

Nästa styrelsemöte: Måndag den 3 maj 2021