Överlåtelser

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare SBC telefon 0771-722 722 vardagar mellan kl. 7-21 alternativt per mail kundtjanst@sbc.se.

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Panorama
c/o SBC
Box 226
851 02 SUNDSVALL

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2019 års kostnadsläge är
1 183 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.